Garant

Garant anvendes kun som suppleringsmodel og er i løbet af over 40 år blevet brugt til dækning af mere end 10 millioner kvadratmeter tagflade.

 Samlet arealca. 251 x 400 mm 
 Dækfladeca. 196 x 340
 Lægtebreddeca. 340 mm 1
 Vægtca. 2,8 kg / Stk.
 Standardtaghældning22°
 Forbrugca. 15 Stk. / m2
Emballage enhed 
Palle detaljer 

Med forbehold for tekniske ændringer.
Før dækning kontrol iht. DIN EN 1304

Legitimationsoplysninger

 

20 års suppleringsgaranti

Vi yder suppleringsgaranti i en periode på 20 år fra datoen for levering af den valgte model, dog med forbehold for råvarebetingede ændringer.

40 års komplet garanti

Vi garanterer i en periode på 40 år fra leveringsdato at overtage de omkostninger, der måtte opstå for det udførende specialfirma (overenskomstløn, socialbidrag og hjælpematerialer) samt levering af tagstenene. Vi er det eneste tagstensværk i Tyskland, der tilbyder denne service.