Dachkeramik Meyer-Holsen: 160 år med kvalitet

En familievirksomhed som Meyer-Holsen er altid i bevægelse: Vi praktiserer ideen om lertagsten af høj kvalitet i tidens ånd for altid at kunne leve op til vores tilfredse kunders stigende krav.

I Fachadressbuch der Ziegeleien (fagbogen for teglværker) årgang 1925 fra forlaget Eisenschmidt findes der ca. 1120 tagstensværker. I 2010 var der 3 koncerner og 5 mellemstore virksomheder tilbage.

Vi er en af disse 5 virksomheder på grund af vores lertagstens beskaffenhed og kvalitet - en kvalitet, som vi i fremtiden videreudvikler, præcis som vi altid har gjort.

 1. 2018

  Opus®

  Meyer-Holsen Opus®

  Helt igennem fascinerende.

  Vores nye fladtagsten kombinerer æstetik, elegance og en gennemtænkt teknik. Især fleksibiliteten og stabiliteten sætter nye standarder.

 2. 2017

  System ceramic

  Systemkeramik

  Tagtrin. Snefang. Solcelleholder.

  Systemer, der monteres på taget, som tagtrin, solcelleholdere og snefang, kræver en ekstra pålidelig fastgørelse, så tegltaget ikke bliver beskadiget af forskellige belastninger som sne og vind og samtidig forbliver regntæt.
  Som det eneste tagteglværk i Tyskland tilbyder vi med vores systemkeramik en løsning, hvor den helkeramiske tagteglsten bevares og kan anvendes variabelt.

 3. 2015

  Ibrugtagning af vores nye formanlæg

  Det 6.000 m² store nybyggeri på vores værk i Rahden er færdigt. Det nye produktionsanlæg er topmoderne og efter vores mening banebrydende for tagstensbranchen. Ved hjælp af moderne teknologi opnås der bl.a. betydelige energibesparelser.

 4. 2014

  Udvidelse af ledelsen

  Indehaver og administrerende direktør Rüdiger Bethke træffer de vigtige afgørelser for fremtiden og udvider virksomhedens ledelse.

  Phillip Bethke overtager nu som teknisk direktør ansvaret for personale og produktion på de to værker i Hüllhorst og Rahden. "Vi ønsker at videreudvikle det fuldkeramiske tag og også i fremtiden være et skridt foran på markedet med tekniske innovationer og produktionsoptimeringer."

  Jan Peter Jörn har som salgsdirektør ansvaret for områderne salg og marketing, økonomi og controlling samt IT og organisation i den østwestfalske familieejede virksomhed. "Vores mål er fortsat at have succes og være tæt på kunderne som en stærk partner for forhandlere og håndværkere."

 5. 2010

  Introduktion af "Piano"

  "Piano" er med sin retlinede form velegnet til arkitektonisk moderne byggeri. "Piano" er både perfekt i kombination med det arkitektonisk minimalistiske enfamilieshus og med byvillaen i klassisk bauhaus-stil.

 6. 2010

  150-års jubilæum

  Meyer-Holsen ser tilbage på sin 150 år lange firmahistorie. De særlige kendetegn for successen er bestandighed, pålidelighed og ærlighed. Til jubilæet kommer der en designorienteret model på markedet.

 7. 2006

  Ny model "Tandem"

  En ny produktinnovation skaber furore! Produktionen på værket i Rahden udvides med den nye model "Tandem", som fortsætter den klare succes fra modellen "Zwilling".

 8. 2002

  Ny letvægtsmodel "Ravensberger"

  Meyer-Holsen kommer på markedet med en let tagsten, Ravensberger eco, der vejer knap 30 kg pr. kvm.

 9. 1998

  Ny model "Vario Junior Zwilling"

  Produktionsanlæggene på værket i Rahden ændres, og produktet "Vario Junior Zwilling" skabes. Den "dobbelte" med samme detaljerigdom som en tagsten i lille format.

 10. 1988

  Traditionel reduktionsbrand

  Den gamle, traditionelle metode med reduktionsbrand genoptages.

 11. 1987

  Vandret brænding

  I dette år opfyldes et længe næret ønske om vandret brænding af tagsten. Hver tagsten lægges enkeltvist på en "bakke" for at blive brændt i CERIC-Hydro-Casing-tunnelovnen. Tømning og fyldning af tunnelovns-vognen er fuldautomatisk.

 12. 1985

  Renovering af kontor- og personalebygning

  Kontor- og personalebygningerne fra 1956 renoveres og ændres, så de er tidssvarende, størrelsen tilpasses, bygningen indvies i maj, og man flytter ind igen. I 4. generation moderniserer direktør Rüdiger Bethke familievirksomheden gennem årene til det niveau, den har i dag.

 13. 1984

  Miljøvenlig emballage

  Tagstenene og formstenene på Vario-værket krympe-emballeres fuldautomatisk i miljøvenlig folie.

 14. 1983

  Fuldautomatisk U-kassetteanlæg

  Et fuldautomatisk U-kassetteanlæg afløser den understøttede opbygning til brænding af tagsten. Slutkontrollen udføres manuelt som før.

 15. 1980

  Nyt formstensanlæg

  Bygning og idrifttagning af et formstensanlæg på Vario-værket - en investering på ca. 4 millioner DM.

 16. 1979

  Indvidelse af Vario-værket

  Vario-værket - en investering på ca. 35 millioner DM - indvies og tages i brug med to skiftehold.

 17. 1978

  Bygningen af Vario-værket påbegyndes

  Meyer-Holsen begynder i Rahden-Varl at bygge Vario-værket. Et tagstensværk, der i dag opfylder de nyeste tekniske standarder.

 18. 1977

  Overtagelse af August Löhr KG

  Meyer-Holsen overtager dampteglværket August Löhr KG i Rahden-Varl, der producerer facadesten og klinker. Produktionen udvides samme år med tagsten.

 19. 1976

  Ny model "Tego" - universal-tagsten

  Tagstensprogrammet udvides med endnu en model, Tego-universal-tagstenen. En nybygget tunnelovn nr. to er forudsætningen for at kunne producere med to skiftehold fra midten af året.

 20. 1975

  Glaserede lertagsten

  I anledning af fagmessen "Dach+Wand" i Köln præsenterer Meyer-Holsen et omfattende program med glaserede lertagsten.

 21. 1972

  Ny model "Vario"-VINGEfalstagsten

  Vario-hulfalstagstenen, som er udviklet af Rüdiger Bethke, præsenteres klar til produktion.

 22. 1970

  Der indføres EDB

  Et anlæg til elektronisk databehandling (EDB) bidrager til en moderne administration.

 23. 1967

  Fuldautomatisk firedobbelt tagstenspresse

  Tagstensproduktionen, der indtil nu er blevet udført på enkelt-revolverpresser, erstattes af den første fuldautomatiske firedobbelte tagstenspresse.

 24. 1965

  Modernisering af logistikken

  Teknikken får også sit gennembrud på transportområdet. Tagstenene, der tidligere blev læsset manuelt, kommes nu på paller og køres ud til byggepladserne med lastbiler med kran.

 25. 1962

  Udvinding med maskiner

  Råmaterialet, der tidligere blev sprængt og læsset på tipvogne af 7 medarbejdere, klares nu af bulldozer, gravemaskine og tipvognslokomotiv.

 26. 1961

  Ny model "Garant"

  Tagstensprogrammet udvides med en ny model, vores fladtagsten (Garant). Indtil i dag har vi leveret over 250 millioner stk. af denne type. Materialeudvindingen, der indtil dette tidspunkt sprænges og læsses manuelt af 7 medarbejdere, overtages af en gravemaskine, og transporten klares af et tipvognslokomotiv.

 27. 1960

  Udvikling og ibrugtagning af tagstens-tunnelovnen

  Dachziegel-Tunnelofen

  Heinrich Meyer var pioner inden for brænding af tegl. Verdens første tagstens-tunnelovn udvikles hos Meyer-Holsen og tages i brug samme år. Det er en revolutionær teknisk udvikling for tagstensindustrien. Heinrich Meyer var meget optaget af sine medarbejderes ve og vel. Han blev kendt som foregangsmand for forskellige sociale institutioner. I året for virksomhedens 100 års jubilæum indtrådte svigersønnen Rüdiger Bethke i virksomheden. Han holder fast i traditionen med at gøre alt for medarbejderne. Der videreudvikles og investeres fortsat.

 28. 1956

  Ny kontorbygning

  Meyer-Holsen bygger en moderne kontorbygning med en komfortabel fløj til socialt samvær.

 29. 1950

  Produktion af mursten ophører

  Produktionen af mursten ophører. Efterspørgslen efter tagsten er så stor, at der skal fremstilles lertagsten hele året. Herefter er kapaciteten på 6 millioner tagsten om året.

 30. 1946

  Heinrich Meyer overtager

  Sæsonproduktionen er på 100.000 stk. tagsten og 100.000 stk. mursten om året. I dette år overtager sønnen Heinrich Meyer teglværket og påbegynder omfattende investeringer. Behandlingsanlægget udskiftes, og friluftstørreanlægget erstattes af et opvarmet kammertørreanlæg. For at gøre dette skal der bygges et stort kedelhus.

 31. 1925

  Ringovn

  De eksisterende dampteglovne suppleres af Friedrich Meyer med en ringovn, der har større brændekapacitet.

 32. 1900

  Udvidelse af dampteglovnene

  Dampfziegelei Holsen Friedr. Meyer

  Friedrich Meyer begynder allerede i 1898 at udvide teglværket med to dampteglovne, der hver har to brænderum, som det fremgår af godkendelsesdokumentet. Teglværksdriften udvides hele tiden. Allerede på dette tidspunkt lægges der vægt på kvaliteten.

 33. 1860

  Grundlæggelse

  Meyer Holsen 1860

  Ved siden af landbruget, der drives af familien Meyer i over 600 år, grundlægger Kolon Heinrich Meyer en produktion af mursten og tagsten. Sønnen Friedrich Meyer overtager allerede som ung ansvaret for virksomheden og bliver d. 30. marts 1900 i en alder af 31 år registreret i handelsregistret som indehaver af dampteglværket Friedrich Meyer zu Holsen under nr. 6 på anordning af den kongelige byret i Lübbecke. Han var simpelthen den fødte teglbrænder.

20 års suppleringsgaranti

Vi yder suppleringsgaranti i en periode på 20 år fra datoen for levering af den valgte model, dog med forbehold for råvarebetingede ændringer.

40 års komplet garanti

Vi garanterer i en periode på 40 år fra leveringsdato at overtage de omkostninger, der måtte opstå for det udførende specialfirma (overenskomstløn, socialbidrag og hjælpematerialer) samt levering af tagstenene. Vi er det eneste tagstensværk i Tyskland, der tilbyder denne service.