VINGEtagsten

Meyer-Holsen VINGEtagstenen med sin særligt dybt svungne form kan leveres i kort eller langt snit.

 Samlet arealca. 235 x 400 mm
 Lægtebredde Kort snitca. 300 - 320 mm **
 Lægtebredde Lang snitca. 330 mm
 Vægtca. 2,6 kg / Stk.
 StandardtaghældningKort snit  35°
Lang snit 40°
 ForbrugKurzschnitt ca. 16 - 17 Stk. / m2
Langschnitt ca. 15,5 Stk. / m2
Emballage enhed 
Palle detaljer 

Med forbehold for tekniske ændringer.
** Afhænig af taghældning

Legitimationsoplysninger

 

20 års suppleringsgaranti

Vi yder suppleringsgaranti i en periode på 20 år fra datoen for levering af den valgte model, dog med forbehold for råvarebetingede ændringer.

40 års komplet garanti

Vi garanterer i en periode på 40 år fra leveringsdato at overtage de omkostninger, der måtte opstå for det udførende specialfirma (overenskomstløn, socialbidrag og hjælpematerialer) samt levering af tagstenene. Vi er det eneste tagstensværk i Tyskland, der tilbyder denne service.