Uppdaterad tradition – sen 160 år

Meyer-Holsen har tillverkat tegelpannor i 160 år och detta har varit möjligt genom lojala medarbetare
och investering av vinster i verksamhetens utveckling vilket kännetecknas av familjeföretag.

I yrkesregistret för tegelbruk - förlaget Eisenschmidt från år 1925 -
fanns det ca 1120 taktegeltillverkare, år 2010 finns det 3 koncerner och 5 mindre företag.

På grund av vårt taktegels kvalitet och klass, som även i framtiden kommer att
vidareutvecklas precis som de alltid gjort, räknas vi till en av dessa 5.

 1. 2018

  Opus®

  Meyer-Holsen Opus®

  Alltigenom fascinerande.

  Vårt nya taktegel för platta tak förenar estetik, elegans och en vidareutvecklad teknik.
  Framför allt är det flexibiliteten och stabiliteten som sätter de nya riktlinjerna.

 2. 2017

  Systemkeramik

  Ceramika systemowa

  Taksteg. Snöfångare. Solcellshållare.

  Tilläggskomponenter till taken som taksteg, solcellshållare eller snöfångare, kräver extra säker montering för att de vid extrema belastningar av snö och vind ska klara sig utan att takteglen skadas och taket förblir vattentätt.
  Som det enda taktegelverket i Tyskland erbjuder vi med vår systemkeramik en lösning där det helkeramiska teglet finns kvar och kan användas på många olika sätt.

 3. 2015

  Vår nya anläggning tas i bruk

  Den 6 000 m² stora nybyggnationen på vår fabrik i Rahden är nu avslutad. Den nya produktionsanläggningen har den senaste tekniken och kommer att vara vägvisande inom taktegelbranschen. Genom de moderna teknologierna får man bl.a. en betydande minskning av energiförbrukningen.

 4. 2014

  Utökning av företagsledningen

  Ägaren och verkställande direktören Rüdiger Bethke öppnar för framtiden och utökar företagets ledning.

  Som teknisk direktör är Phillip Bethke ansvarig för personal och produktion på de båda fabrikerna i Hüllhorst och Rahden. "Vi vill vidareutveckla det helkeramiska taket och även fortsätta att vara först ute på marknaden med tekniska innovationer och produktförbättringar."

  Som vice VD ansvarar Jan Peter Jörn för områdena försäljning och marknadsföring, ekonomi och controlling samt IT och organisation på detta familjeföretag i Ostwestfalen. "Vårt mål är fortfarande att som stark partner inom handel och hantverk, gemensamt vara framgångsrika och nära våra kunder."

 5. 2010

  Marknadsförning av "Piano"

  Piano lämpar sig särskilt bra för den moderna arkitekturen genom sin raka form. Både till det arkitektoniskt minimalistiska enfamiljshuset och till stadsvillan i klassisk Bauhaus-stil är Pianopannans utseende  perfekt.

 6. 2010

  150-årigt jubileum

  Meyer-Holsen kan blicka tillbaka på en 150-årig företagshistoria. Varaktighet, tillförlitlighet och rätlinjighet är de speciella kännetecknen för framgång Till jubiléet kommer en designorienterad modell ut på marknaden.

 7. 2006

  Ny modell "Tandem"

  En ny produktinnovation skapar en sensation! Produktionen i fabriken i Rahden utökas med den nya modellen Tandem, som fortsätter på Tvillingens ide om lättlagda och täta takpannor.

 8. 2002

  Ny lättmodell "Ravensberger"

  Meyer-Holsen ger ut en lätt tegelpanna på marknaden - Ravensberger eco med knappa 30 kg per m2.

 9. 1998

  Ny modell "Vario Junior Zwilling"

  Produktionsanläggningarna i fabriken i Rahden byggs om och tillverkningen av produkten Vario Junior Tvilling börjar. Den "dubbla" med samma gracila yttre som en liten tegelpanna.

 10. 1988

  Traditionell reduktionsbränning

  Den gamla, traditionella reduktionsbränningen tas upp igen.

 11. 1987

  Horisontalt bränningsförfarande

  I år gick en lång önskan i uppfyllelse - att bränna taktegel horisontalt.  Varje tegelpanna ligger separat på en "bricka", för att sedan brännas i CERIC-hydro-casing tunnelugnen. Tunnelugnsvagnens på- och avlastning sker helautomatiskt.

 12. 1985

  Renovering av kontors- och personalbyggnad

  Kontor- och personalbyggnaden från 1956 har renoverats, moderniserats, förändrats och  anpassats till företagets nuvarande storlek. Det  invigdes och togs i bruk i maj samma år. Som 4:e generation, har den verkställande direktören Rüdiger Bethke fört detta familjeföretag dit vi befinner oss idag.

 13. 1984

  Miljövänliga förpackningar

  Takteglet och de formpressade tillbehören i Vario-fabriken plastas helautomatisk in i miljövänlig krympfolie.

 14. 1983

  Helautomatisk U-kassettanläggning

  En helautomatisk U-kassettanläggning ersatte stödkonstruktionen för bränningen av taktegel. Slutkontrollen sker precis som alltid manuellt.

 15. 1980

  Ny anläggning för tillbehör

  Konstruktionen och idrifttagningen av en anläggning för formpressade tillbehör i Vario-fabriken - investering ca 4 miljoner DM.

 16. 1979

  Invigning Vario-fabriken

  Vario-fabriken invigdes – en investering på ca 35 miljoner DM - och togs i drift med två skift.

 17. 1978

  Vario-fabriken börjar byggas

  Meyer-Holsen började bygga Vario-fabriken i Rahden-Varl. Ett taktegelverk som i alla avseenden motsvarar dagens tekniska standard.

 18. 1977

  Övertagandet av August Löhr KG

  Meyer-Holsen övertog ångtegelbruket August Löhr KG i Rahden-Varl, som producerade fasadtegel och klinker. Produktionen utökades samma år med taktegel.

 19. 1976

  Ny modell "Tego" - universellt taktegel

  Taktegelutbudet kunde utökas med ännu en modell, det universella takteglet Tego. En nybyggd andra tunnelugn var förutsättning för att kunna producera i två skift från mitten av året.

 20. 1975

  Glaserade taktegel

  I samband med fackmässan "Dach+Wand" (tak+vägg) i Köln presenterade Meyer-Holsen ett omfattande sortiment av glaserat taktegel.

 21. 1972

  Ny modell "Vario"- falsat 1 kupigt tegel

  Det falsade 1 kupiga teglet Vario som Rüdiger Bethke tagit fram, presenterades färdigt för produktion.

 22. 1970

  Datoriseringen gör sitt intåg

  Ett elektroniskt system med databehandling (EDV) bidrog till att även förvaltningen moderniserades.

 23. 1967

  Helautomatisk taktegelpress för 4 pannor

  Taktegelproduktionen, hittills gjord på enskilda revolverpressar, ersattes med den första helautomatiska taktegelpressen för 4 pannor.

 24. 1965

  Modernisering av logistiken

  Även på transportområdet slog tekniken igenom. Taktegel, hittills lastat för hand, blev nu förpackade på pallar och transporterade med kranbilar till byggarbetsplatserna.

 25. 1962

  Brytning med maskiner

  Arbetet med att spränga och lasta råmaterialet på öppna godsvagnar av 7 arbetare, görs nu av bulldozer, grävskopa och fältbanslok.

 26. 1961

  Ny modell "Garant"

  Taktegelutbudet utökades med en ny modell, vårt platta taktegel (Garant). Hittills har vi levererat över 250 miljoner av dem. Utvinningen av materialet, hittills sprängt av 7 arbetare och manuellt lastat, övertogs en grävskopa och transporterades av ett fältbanslok.

 27. 1960

  Utveckling & drifttagning av tunnelugnen

  Dachziegel-Tunnelofen

  På området tegelbränning var Heinrich Meyer pionjär. Meyer-Holsen utvecklade världens första tunnelugn för taktegel och den togs i drift samma år. För taktegelindustrin en revolutionär teknisk utveckling. För Heinrich Meyer var personalen en hjärtesak. Han var känd som draghjälp för olika sociala inrättningar. Det år då firman firade sitt 100-åriga jubileum, började svärsonen Rüdiger Bethke arbeta i företaget. Han höll fast vid traditionen, att göra allt för att medarbetarna har det bra. Det vidareutvecklades och investerades.

 28. 1956

  Ny kontorsbyggnad

  Meyer-Holsen skapade en modern kontorsbyggnad med en komfortabel social miljö.

 29. 1950

  Produktionen av murstenar inställd

  Produktionen av murstenar avslutades. Efterfrågan på taktegel var så stor, att de måste tillverkas under hela året. Därefter uppgick kapaciteten till 6 miljoner taktegel per år.

 30. 1946

  Heinrich Meyer övertar

  Produktion uppgick till 100 000 styck taktegel och 100 000 styck murstenar per år. Detta år övertog sonen Heinrich Meyer tegelbruket och började med att göra stora investeringar. Bearbetningsanläggningen förnyades, lufttorken i det fria ersattes med uppvärmda kammartorkar. Detta krävde att en stor panncentral byggdes.

 31. 1925

  Ringugn

  De ångdrivna tegelugnarna som redan fanns, kompletterade Friedrich Meyer med en ringugn med större brännkapacitet.

 32. 1900

  Utökning av ångdrivna ugnar

  Dampfziegelei Holsen Friedr. Meyer

  Friedrich Meyer började redan 1898, att utöka tegelbruket med två ångdrivna tegelugnar med vardera två brännkammare, vilket framgår ur godkännandedokumentet. Tegelbruket vidareutvecklades ständigt. Redan då stod kvalitetstänkandet i förgrunden.

 33. 1860

  Grundandet

  Meyer Holsen 1860

  Vid sidan av lantbruket, som familjen Meyer drivit sen 600 år tillbaka, startade Kolon Heinrich Meyer produktionen av murstenar och taktegel 1860. Sonen Friedrich Meyer övertog redan som mycket ung ansvarsfulla uppgifter i företaget och blev den 30  mars 1900, 31 år gammal, på anordning av kungliga tingsrätten Lübbecke, upptagen som ägare till ångtegelbruket Friedrich Meyer zu Holsen, med nr. 6 i handelsregistret. Han var helt enkelt född till tegeltillverkare.

20 år efterleveransgaranti

Vi ger en efterleveransgaranti för en tid på 20 år av våra modeller från den dag du köper din produkt - med förbehåll för eventuella förändringar gällande råvaran.

40 år full garanti

Vi lämnar en fullgaranti på 40 år från leveransdatum,vilket innebär att vi övertar de kostnader (tarifflöner, sociala skyldigheter och hjälpmedel) som uppstår för det utförande specialistföretaget samt leveransen av taktegel - vi är det enda taktegelverket i Tyskland som erbjuder detta.