Gwarantowane

20 lat gwarancji na dodatkową dostawę wybranego modelu

Gwarantujemy możliwość dodatkowej dostawy wybranego modelu przez okres 20 lat
liczonych od dnia wysyłki towaru – uwzględniając zmiany uwarunkowane surowcem.

40 lat pełnej gwarancji

W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarantuejmy dostawę dachówek oraz przejęcie
kosztów wykonawczych w okresie do 40 lat od dnia wysyłki towaru, a to wszystko oferujemy
jako jedyny w Niemczech zakład produkujący dachówki.

50 lat Gwarancja na mrozoodporność

 

20 gwarancji dostępności produktu

Przez 20 lat od dnia dostawy wybranego przez Państwa modelu gwarantujemy możliwość kolejnych dostaw — pomijając zmiany uwarunkowane surowcami.

40 lat pełnej gwarancji

Na okres 40 lat od daty dostawy gwarantujemy przejęcie kosztow wykonawczych oraz dostawę dachowek, a to wszystko oferujemy jako jedyny w Niemczech zakład produkujący dachowki.