Gwarantowane

20 lat

od daty dostawy, liczonych od dnia wysyłki towaru, do ­realizacji dodatkowych dostaw
modelu wymienionego w gwarancji – pomijając zmiany uwarunkowane surowcem.

  

40 lat pełnej gwarancji

Na okres 40 lat od daty dostawy gwarantujemy przejęcie kosztów wykonawczych oraz dostawę
dachówek, a to wszystko oferujemy jako jedyny w Niemczech zakład produkujący dachówki.

 

50 lat gwarancji na mrozoodporność

Na okres 50 lat od daty dostawy gwarantujemy odporność na mróz z pominięciem szkód
wyżądzonych burzą i działaniem sił wyższych.