Tradycja w najnowszym wydaniu — od ponad 155 lat

JavaScript is disabled in your browser. To view this page correctly, you have to enable it. (How does that work?)

Trwająca już ponad 155 lat produkcja dachówek Meyer-Holsen była i jest możliwa tylko dzięki osobowościom energicznych przedsiębiorców oraz pracowitości i zaangażowaniu wszystkich pracowników.

Produkcja we wschodniej Westfalii

Dzięki dwóm wysoko nowoczesnym zakładom produkującym dachówki w okręgu Minden-Lübbecke o najnowszym standar-dzie technicznym gwarantujemy sprawną dostawę dachówek najwyższej jakości oraz pewne miejsca pracy w rodzimym regionie.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważone zarządzanie stanowi podstawę sukcesu naszej przedsiębiorczości. Dzięki temu odkrywamy nowe szanse, minimalizujemy ryzyka i podejmujemy wyzwania stawiane nam przez społeczeństwo oraz przez rynek. Oszczędnie i wydajnie wykorzystujemy zasoby i z pełną odpowiedzialnością postępujemy wobec pracowników i społeczeństwa.

Jakość

Począwszy od produktu naturalnego z własnych kopalń gliny, poprzez staranną produkcję i uszlachetnianie powierzchni angobami lub glazurami, aż po indywidualną kontrolę akustyczną i wzrokową — przywiązujemy największą wagę do jakości dla klientów o najwyższych wymaganiach.

20 gwarancji dostępności produktu

Przez 20 lat od dnia dostawy wybranego przez Państwa modelu gwarantujemy możliwość kolejnych dostaw — pomijając zmiany uwarunkowane surowcami.


40 lat pełnej gwarancji

Na okres 40 lat od daty dostawy gwarantujemy przejęcie kosztow wykonawczych oraz dostawę dachowek, a to wszystko oferujemy jako jedyny w Niemczech zakład produkujący dachowki.

 

50 lat gwarancji na mrozoodporność

Na okres 50 lat od daty dostawy gwarantujemy odporność na mróz z pominięciem szkód wyrządzonych burzą i działaniem sił wyższych.