Dachówka Marsylka

Dachówka Marsylka to klasyczna dachówka o znakomitych właściwościach i wyraźnym profilu, który sprawia, że nadaje się ona także do budynków objętych ochroną zabytków.

Powierzchnia ogólna ok. 244 x 407 mm
Powierzchnia krycia ok. 204 x 337 mm
Szerokość  łaty ok. 335 - 344 mm 1
Ciężar ok. 3,1 kg / sztuka
Standardowy spadek dachu 30° 2
Zapotrzebowanie ok. 15 sztuk / m2
pakiet 
szczegóły paletowe 

Zmiany techniczne zastrzeżone.
Przed kryciem należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z normą DIN EN 1304
Podstawowe nachylenie dachu dla Marsylki jest do 25 stopni ,  jeżeli dachówka ma być układana w linii.