Profiler

Aktuelt fås to profilvarianter:

» Standard-profil
» L-profil

med 8 mm tykkelse


 

Elegant hjørneudformning
Vi leverer de passende hjørneelementer til alle modeller.

Med forbehold for tekniske ændringer.

20 års suppleringsgaranti

Vi yder suppleringsgaranti i en periode på 20 år fra datoen for levering af den valgte model, dog med forbehold for råvarebetingede ændringer.

40 års komplet garanti

Vi garanterer i en periode på 40 år fra leveringsdato at overtage de omkostninger, der måtte opstå for det udførende specialfirma (overenskomstløn, socialbidrag og hjælpematerialer) samt levering af tagstenene. Vi er det eneste tagstensværk i Tyskland, der tilbyder denne service.